Kyselypalvelut

Kysely on yksi työkalu selvittää henkilöstön kokemuksia ja arvioida työyhteisön vahvuuksia ja kehittämistä vaativia kohtia. Kehittämisessä tärkeintä on yhteinen keskustelu ja yhteisesti sovitut tavoitteet. Hyvä kysely on tärkeä osa kehittämisprosessia, kun sitä käytetään hyvin.

Parempi Työyhteisö (ParTy)® -kysely

Parempi Työyhteisö (ParTy)® –kysely mittaa tekijöitä, joilla on vaikutusta henkilöstön hyvinvointiin sekä yrityksen menestykseen ja kykyyn uudistua muuttuvissa tilanteissa. Kun selvitätte, mitä mieltä oma henkilöstönne on, asetatte konkreettiset kehittämistavoitteet ja teette yhdessä niiden saavuttamisen eteen töitä – työyhteisönne menestyy ja pystyy vastaamaan paremmin ja hallitummin muuttuviin tilanteisiin!

Miksi Parempi Työyhteisö (ParTy)® –kysely?

Sisältö perustuu tutkittuun tietoon: Kysely on kehitetty Työterveyslaitoksella ja sen aihealueet ovat tutkitusti yhteydessä organisaation toimivuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin. Kyselyn rakenne on modulaarinen ja siksi selkeä ja nopea vastata.

Laaja vertailuaineisto: ParTy -kysely on toteutettu jo n. 200 organisaatiossa. Vertailutulokseksi voi valita esim. yrityskoon tai toimialan. ParTy-TOP25 organisaation tulos kannustaa hyviäkin eteenpäin - aina on mahdollista parantaa toimintaa!

Vaikuttavuus: Kyselyn tulosten perusteella tunnistetaan organisaation vahvuudet, joita on hyvä ylläpitää sekä asiat, joiden kehittäminen koetaan tärkeäksi. Kun kehittämistyön tuloksia seurataan sopivin väliajoin toistamalla kysely, tehty työ näkyy varmasti kyselyn tuloksissa.

Kyselyn sisältö

ParTy-kyselyn peruslomake sisältää 39 kysymystä seuraavista teemoista: Työryhmän toimivuus ja kehittämisaktiivisuus, Työryhmien välinen yhteistyö, Esimiestyö, Johtaminen, Tehtävien ja tavoitteiden tunteminen, Työn hallinta, Kuormitustekijät, Työn ilo.

Työyhteisön toimivuuden osalta arvioitavia asioita ovat esimerkiksi yhteistyön toimivuus, tuen saaminen, luottamus, tiedonkulku, arvostus ja oikeudenmukaisuus.

Sisällön räätälöinti

Sisältöä on mahdollista räätälöidä joko valmiiden lisäteemojen tai organisaatiollenne yhdessä sovittavien kysymysten avulla. Lisäteemojen avulla voidaan tukea esim. muutostilanteiden arviointia. Kyselyssä käytettävät termit (esim. ryhmä/tiimi) muokataan aina vastaamaan sitä organisaatiota, jossa kysely toteutetaan.

Kyselyprosessin toteutus ja kehittämisen tuki

Kyselyn tiedonkeruu voidaan toteuttaa helposti, tehokkaasti ja vastaajalle täysin luottamuksellisesti kokonaan sähköisesti. Jos tarve, kyselyyn voi tietenkin vastata myös paperilomakkeilla. Tulokset raportoidaan ryhmille, osastoille ja koko organisaatiolle, kun niistä saadaan riittävä määrä vastauksia. Vastausakviitisuutta kannattaa tukea hyvällä viestinnällä jo ennen kyselyn toteutusta, jotta mahdollisimman moni osallistuu ja tulokset antavat luotettavan kuvan henkilöstön kokemuksista.

Tulemme aina keskustelemaan tuloksista johdon kanssa ja tarjoamme ulkopuolisen näkemyksiä henkilöstönne vastauksista - vastuu toiminnan kehittämisestä on tietenkin aina teillä itsellänne. Tuemme sitä tarvittaessa esimerkiksi kouluttamalla esimiehiä hyödyntämään kyselytuloksia ja käsittelemään niitä oman ryhmänsä kanssa.

Joskus ulkopuolisen tuki tulosten käsittelyssä on hyödyllistä, jos aikaisempien kyselyjen osalta hyödyntäminen on jäänyt puolitiehen tai keskusteluun osallistuminen koetaan vaikeaksi. Voimme auttaa ryhmää keskustelussa siten, että jokaisen ääni pääsee kuuluviin. Autamme vahvuuksien tunnistamisessa ja kehittämiskohteiden priorisoinnissa. Voimme tukea myös kehittämissuunnitelmien konkretisointia.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin voimme suunnitella yhdessä!

Kyselyn toteutus on muutakin kuin tiedonkeruuta ja tulosten raportointia. Keskustelemme aina ennen tarjouksen tekoa tilanteestanne, sillä haluamme varmistaa, että kyselyprosessi tukee tavoitteidenne saavuttamista. Voimme toteuttaa kyselyjä kaikenkokoisille organisaatioille suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi (myös muut kielet mahdollisia). Vahvuutemme on asiantuntijamme yli 10 vuoden kokemus ParTy-kyselyn käytöstä erilaisissa organisaatioissa. Lue lisää ”Asiantuntijamme” –sivulta.

Ottakaa tekin tavoitteeksi olla entistä parempi työyhteisö!

Lähetä sähköpostia sivun alareunassa löytyvään osoitteeseen.

Parempi Työyhteisö (ParTy)® on Työterveyslaitoksen rekisteröity tavaramerkki, eikä sitä saa käyttää ilman sopimusta Työterveyslaitoksen kanssa. Dialogue kysely- ja kehittämispalvelut on tehnyt sopimuksen kyselymenetelmän käytöstä ja saa markkinoida, myydä ja toteuttaa ParTy-kyselyä asiakkailleen.

Kyselyn rekisteriseloste on saatavissa kyselyn toteuttajalta.