Dialogue kysely- ja kehittämispalvelut tarjoaa tukea organisaatioiden työhyvinvoinnin arviointiin ja kehittämiseen. Kyselypalvelujen tärkeänä osana on johdon konsultointi ja esimiesten valmentaminen sekä koko työyhteisön auttaminen oman toiminnan arvioinnissa.