Kyselypalvelut

Kysely on yksi työkalu selvittää henkilöstön kokemuksia ja arvioida työyhteisön vahvuuksia ja kehittämistä vaativia kohtia. Kehittämistoimien määrittämiseksi tärkeintä on yhteinen keskustelu ja yhteisesti sovitut tavoitteet. Hyvä kysely on tärkeä osa kehittämisprosessia, kun sitä käytetään hyvin.

Kyselyn tavoitteet osana kehittämistyötä

Ennen kyselyprosessin tilaamista, asiakkaalla on hyvä olla määriteltynä se, miksi kysely halutaan toteuttaa ja mihin sillä pyritään. Tällä ei ole vaikutusta pelkästään esimerkiksi kyselyn sisältöön, vaan selkeä tavoite auttaa motivoimaan henkilöstön osallistumista, kun erilaisia kyselyitä toteutetaan hyvin monen tahon toimesta.

Kun tavoite on selkeä, on tärkeää määritellä myös oman organisaation resurssit ja edellytykset osallistaa henkilöstöä kyselyn hyödyntämiseen. Mitä paremmin kyselyn hyödyntämisprosessi on suunniteltu, nimenomaan henkilöstön kanssa yhdessä, sitä paremmin kysely tukee toiminnan ariointia ja kehittämistä.

Kysely kyselemisen vuoksi saattaa pahimmillaan aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Kyselyiden tulisikin olla kehittämistyön apuna käytettävä työkalu, jota hyödyntämällä saadaan tilannekuva henkilöstön kokemuksista ja voidaan seurata muutosta. Kehittämistyön onnistumisen edellytyksiä ovat taas yhteinen keskustelu nykytilanteesta ja sen muutostarpeista, yhteisesti tavoitteiden asettaminen ja konkreettisista toimepiteistä sopiminen työn arjessa. Sovittujen asioiden toteutumisen seuraaminen ja arviointi ovat kehittämistyön jatkuvaa tekemistä. Ollaanko edetty oikeaan suuntaan, onko jotakin muuttunut paremmaksi kuten suunniteltiin, jatketaanko valitulla tiellä vai muutetaanko suuntaa.

Kyselyitä uusimalla on sitten pidemmällä aikavälillä mahdollista seurata muutosta kokemuksissa ja siten todentaa kehittämistyönkin vaikuttavuus ja onnistuminen. Ja tietenkin seurata myös työhyvinvoinnin mittareita ja henkilöstön hyvinvointia.

Kyselyprosessin toteutus ja kehittämisen tuki

Kyselyn tiedonkeruu voidaan toteuttaa helposti, tehokkaasti ja vastaajalle täysin luottamuksellisesti kokonaan sähköisesti. Jos tarve, kyselyyn voi tietenkin vastata myös paperilomakkeilla. Tulokset raportoidaan ryhmille, osastoille ja koko organisaatiolle, kun niistä saadaan riittävä määrä vastauksia. Vastausakviitisuutta kannattaa tukea hyvällä viestinnällä jo ennen kyselyn toteutusta, jotta mahdollisimman moni osallistuu ja tulokset antavat luotettavan kuvan henkilöstön kokemuksista.

Tulemme aina keskustelemaan tuloksista johdon kanssa ja tarjoamme ulkopuolisen näkemyksiä henkilöstönne vastauksista - vastuu toiminnan kehittämisestä on tietenkin aina teillä itsellänne. Tuemme sitä tarvittaessa esimerkiksi kouluttamalla esimiehiä hyödyntämään kyselytuloksia ja käsittelemään niitä oman ryhmänsä kanssa.

Joskus ulkopuolisen tuki tulosten käsittelyssä on hyödyllistä, jos aikaisempien kyselyjen osalta hyödyntäminen on jäänyt puolitiehen tai keskusteluun osallistuminen koetaan vaikeaksi. Voimme auttaa ryhmää keskustelussa siten, että jokaisen ääni pääsee kuuluviin. Autamme vahvuuksien tunnistamisessa ja kehittämiskohteiden priorisoinnissa. Voimme tukea myös kehittämissuunnitelmien konkretisointia.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin voimme suunnitella yhdessä!

Kyselyn toteutus on muutakin kuin tiedonkeruuta ja tulosten raportointia. Keskustelemme aina ennen tarjouksen tekoa tilanteestanne, sillä haluamme varmistaa, että kyselyprosessi tukee tavoitteidenne saavuttamista. Voimme toteuttaa kyselyjä kaikenkokoisille organisaatioille.

Ottakaa tekin tavoitteeksi olla entistä parempi työyhteisö!

Lähetä sähköpostia sivun alareunassa löytyvään osoitteeseen.